Blog

Tonsillektomia zwiększa ryzyko rozwoju periodontitis?

Tonsillektomia to zabieg chirurgiczny, który polega na całkowitym wycięciu migdałków podniebiennych. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że zapalenie przyzębia (łac. periodontitis) szybciej będzie rozwijać się u tych pacjentów, którzy nie posiadają wspomnianych migdałków. Takie ryzyko jest wysokie zwłaszcza u osób poniżej 12. roku życia. Powyższe wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych i Tajwanu.

Na stronie internetowej czasopisma „Journal of Periodontology” opublikowana została praca pt. „Wycięcie migdałków jako czynnik ryzyka zapalenia przyzębia: populacyjne badanie kohortowe”. Jej autorzy zaznaczają, że jako pierwsi wskazali na długoterminowe skutki uboczne tonsillektomii dla zdrowia jamy ustnej. Ich zdaniem wycięcie migdałków u dzieci poniżej 12. roku życia skutkuje ryzykiem rozwoju zapalenia przyzębia.

Osłabiony układ immunologiczny

Za pomocą tonsillektomii można leczyć zarówno zakażenie bakteryjne migdałków, jak
i bezdech senny. Według raportu National Health Statistics Report w roku 2017 w Stanach Zjednoczonych wykonano aż 290 000 zabiegów wycięcia migdałków u dzieci poniżej 15. roku życia.

Naukowcy obawiają się, że usunięcie narządów limfatycznych zmienia system odpornościowy w dłuższej perspektywie czasu, a w konsekwencji może doprowadzić do zapalenia przyzębia. W celu ustalenia, czy pacjenci bez migdałków podniebiennych są bardziej narażeni na zapalenie przyzębia, przeprowadzono populacyjne badanie kohortowe, przy którym posłużono się danymi z lat 1999-2013, pochodzącymi z bazy ubezpieczeń zdrowotnych Tajwanu.

Autorzy badania wzięli pod uwagę przypadki bezdechu sennego, chorób przyzębia, a także przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych i gardłowych. Łącznie przeanalizowano 648 pacjentów po tonsillektomii oraz 648 pacjentów, którzy nie przeszli tego zabiegu. Zapalenie przyzębia stwierdzono u 230 osób po wycięciu migdałków. Naukowcy zaznaczyli, iż liczba przypadków chorób dziąseł była większa u pacjentów po tonsillektomii niż w ogólnej kohorcie.

Najbardziej zagrożone są dzieci po usunięciu migdałków

Okazało się, że ryzyko rozwoju zapalenia przyzębia jest szczególnie wysokie u dzieci do 12. roku życia, które przeszły zabieg usunięcia migdałków. W tym celu przebadano 264 pacjentów periodontologicznych o określonym wieku, z których aż 74, którzy zostali poddani tonsillektomii, borykało się z zapaleniem przyzębia. Z kolei związek między chorobami dziąseł a wycięciem migdałków w innych grupach wiekowych nie jest aż taki widoczny.

Badanie naukowców z USA i Tajwanu miało jednak pewne ograniczenia, np. brakowało im precyzyjnych pomiarów nasilenia zapalenia przyzębia. Badacze uznali również, że w celu określenia potrzeby regularnych kontroli stomatologicznych u dzieci bez migdałków lub po innych poważnych zabiegach należy przeprowadzić tzw. badania prospektywne, które opierają się na badaniu określonego czynnika ryzyka, mogącego mieć realny wpływ na rozwój nowotworów w przyszłości.

Zródło:

  1. https://aap.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/JPER.21-0215
  2. STOMATOLOGIA PO DYPLOMIE NR 01 (STYCZEŃ) / 2022: https://podyplomie.pl/stomatologia/37088,najnowsze-badania-wyciecie-migdalkow-podniebiennych-jako-czynnik-ryzyka-zapalenia-przyzebia

Mirosław Fojut

Lekarz specjalista, pasjonat rynku szczoteczek elektrycznych oraz towarzyszących im innowacji. Jestem autorem artykułów dotyczących nie tylko mojego zawodu, czyli chorób jamy ustnej i zębów, ale także tych bardziej „na luzie”, o tym, co w dentystycznej trawie piszczy. Śledzę na bieżąco nowinki dentystyczne od Ameryki po Chiny, aby móc dzielić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi pacjentami, ale też Wami, czytelnikami. Żywię tym samym nadzieję, że moi koledzy po fachu również zaczną się otwierać na innowacje po zapoznaniu się z nimi i wprowadzać nowatorskie metody leczenia do polskich gabinetów.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button