Blog

Wyższe ceny świadczeń stomatologicznych. Ministerstwo Zdrowia podaje terminy

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że wkrótce możemy spodziewać się zmian dotyczących wyceny świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych. Projekt prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia obejmować ma nie tylko świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii, a opublikowany zostanie już wkrótce.

Chirurgia stomatologiczna i periodontologia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewnia, że w NFZ aktualnie trwają pracę nad wprowadzeniem wyceny pakietów świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii w wariancie maksymalnym. Opracowaniem wyceny zajmuje się Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Według NFZ projekt określający warunki zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki stomatologicznej powinien zawierać nie tylko zmiany pakietów z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Kraska uważa, że wprowadzenie zmian jednym dokumentem może spowodować brak konieczności dostosowania przez świadczeniodawców systemów obsługi informatycznej placówek stomatologicznych oraz dwukrotnego aneksowania umów zawartych w zakresie leczenia stomatologicznego.

Projekt zarządzania prezesa NFZ powinien został opublikowany w najbliższym czasie. Najpierw jednak światło dzienne ujrzy rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych, zmieniające ich zakres.

Wyższe ceny odpowiedzią na inflację

Aby osłabić skutki inflacji oraz zminimalizować efekt wyższych kosztów utrzymania placówek medycznych, od 1 kwietnia 2022 roku zwiększono ich finansowanie o 4,5% względem poprzedniego roku. Najwięcej dodatkowych środków przeznaczonych jest na funkcjonowanie szpitali oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, co wiąże się z większym dostępem do gabinetów specjalistów. Na leczenie stomatologiczne przeznaczono nawet o 54 mln złotych więcej. Wysokość środków przeznaczanych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej NFZ we wspomnianym zakresie wzrosła o 27% w porównaniu do 2018 roku. 

Dlaczego ceny w OW NFZ się różnią?

Stawki za świadczenia stomatologiczne są iloczynem wartości punktowej takiego świadczenia skorygowanego współczynnikiem, zgodnie z zarządzeniem Nr 47/2018/DSOZ Prezesa NFZ z 7 czerwca 2018 roku.

Ostateczna decyzja o cenie świadczenia zależy od stron umowy, czyli oferenta oraz Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dlatego też wycena świadczeń różni się w poszczególnych OW NFZ w zależności od istnienia konkurencji na danym rynku usług zdrowotnych. To normalne zjawisko w konkursowym trybie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Uczniowie pod opieką stomatologiczną

Zarządzenie Nr 47/2018/DSOZ obejmuje także regulacje wprowadzające do leczenia stomatologicznego przepisy ustawy z 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zmiany dotyczą braku limitu świadczeń udzielanych w zakresie ogólnostomatologicznym dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Podwyżki cen w leczeniu endodontycznym

Zmiany wyceny procedur z zakresu leczenia endodontycznego zostały wprowadzone 1 lipca 2020 roku i dotyczą m.in.:

  • wypełnienia kanału
  • trepanacji martwego zęba
  • dewitalizacji martwego zęba
  • czasowego wypełnienia kanału
  • amputacji przyżyciowej miazgi w zębie
  • ekstyrpacji przyżyciowej
  • postępowania przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi
  • leczenia endodontycznego zęba z wypełnieniem jednego kanału lub kilku
  • leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem
  • amputacji zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego.

Koniec z amalgamatem

Amalgamat stomatologiczny nie powinien być stosowany w leczeniu zębów dzieci poniżej 15. roku życia, a także kobiet w ciąży oraz karmiących. Ministerstwo Zdrowia proceduje zmianę rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego, która polega na wprowadzeniu nowego świadczenia – usunięcia wypełnienia amalgamatowego. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na zlecenia ministra zdrowia wyceniła koszt takiego świadczenia oraz koszty zastąpienia amalgamatu innym materiałem.

Właściciele gabinetów stomatologicznych, w których stosowany jest amalgamat lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu, zobowiązani są do instalowania separatorów amalgamatu w celu zatrzymywania i zbierania jego cząstek. Takie zmiany wymuszają przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z 17 maja 2017 roku w sprawie rtęci.

Mirosław Fojut

Lekarz specjalista, pasjonat rynku szczoteczek elektrycznych oraz towarzyszących im innowacji. Jestem autorem artykułów dotyczących nie tylko mojego zawodu, czyli chorób jamy ustnej i zębów, ale także tych bardziej „na luzie”, o tym, co w dentystycznej trawie piszczy. Śledzę na bieżąco nowinki dentystyczne od Ameryki po Chiny, aby móc dzielić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi pacjentami, ale też Wami, czytelnikami. Żywię tym samym nadzieję, że moi koledzy po fachu również zaczną się otwierać na innowacje po zapoznaniu się z nimi i wprowadzać nowatorskie metody leczenia do polskich gabinetów.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button