Blog

Wincenty Zawidzki – pionier polskiej ortodoncji

Za pioniera polskiej ortodoncji uważa się Wincentego Zawidzkiego. Urodził się 13 lipca 1884 roku w Odolanowie. Uczył się w szkołach na terenie zaboru pruskiego, więc biegle władał językiem niemieckim. W 1905 roku zakończył edukację na Uniwersytecie Medycznym w Lipsku, otrzymując dyplom lekarza dentysty. Dlaczego Zawidzki miał tak duży wpływ na kształt dzisiejszej ortodoncji? Dlaczego okrzyknięto go pionierem tej dziedziny w Polsce? Zachęcamy do lektury.

Studia i pierwsze badania

Po ukończeniu studiów, w okresie między 1908 a 1909 rokiem, Wincenty Zawidzki pracował jako asystent na Wydziale Ortodontycznym Polikliniki Dentystycznej w Berlinie pod okiem wybitnego ortodonty Alfreda Korbitza – autora jednego z pierwszych podręczników do ortodoncji. Młody badacz skierował swoje zainteresowanie w kierunku symetrii łuków zębowych. Samodzielnie opracował własny symetroskop i dokładnie opisał jego działanie na łamach czasopisma „Zeitschrift für Zahnartzliche Orthopadie” w publikacji „Messapparat für den Symmetrie-Vergleich des Zahnbogens”. Jego urządzenie pozwalało na ocenę modeli gipsowych w trzech płaszczyznach przestrzennych. Dolna część symetroskopu w każdym rogu miała drążek do wkładania ramki z siatką, dzięki czemu możliwe było opuszczanie
i podnoszenie siatki. Drążki miały długość około 6-7 cm, ramka składała się z krzyża głównego i cienkiego drutu ligaturowego, a powierzchnia siatki wynosiła 17,2 cm2.

Początki nowoczesnej ortodoncji

Październik 1911 roku to początek publikacji cyklu artykułów pt. „Rys ortodoncji nowoczesnej podług systemu Angle’a” na łamach „Kroniki Dentystycznej”. Znajdowały się w nich następujące zagadnienia: leczenie wad klasy I, II i III wg Angle’a, chirurgia  w ortodoncji czy leczenie retencyjne. Zawadzki w swoich tekstach przemycał nie tylko teorię, ale również praktykę, jak np. instrukcje zakładania pierścieni i ligatur, opisy pracy z łukiem sprężystym oraz z narzędziami ortodontycznymi czy sposoby lutowania dodatkowych elementów do pierścieni. Pisał także o profilaktyce ortodontycznej, czyli m.in. o właściwej diecie, odpowiedniej higienie i leczeniu zębów mlecznych. Edukował też lekarzy zajmujących się stomatologią ogólną, aby w określonych przypadkach odsyłali swoich pacjentów do ortodontów. Podkreślał również destrukcyjny wpływ złych nawyków na rozwój narządu żucia oraz wartość wcześnie podjętego leczenia ortodontycznego.

Rewolucja w leczeniu wad zgryzu

Zdaniem Zawidzkiego głównym celem leczenia ortodontycznego było przywrócenie prawidłowej funkcji narządu żucia, a nie poprawa walorów estetycznych, stąd też nigdy nie był zwolennikiem ekstrakcji, a w swoich poglądach wyrażał zaufanie do założeń współczesnej ortodoncji Angle’a. Twierdził, że leczenie wad zgryzu powinno następować po pełnej analizie oraz rozmowie z pacjentem lub jego rodzicami. Bardzo ważne było dla niego również staranne prowadzenie dokumentacji medycznej. Przed podjęciem jakiegokolwiek leczenia zalecał wykonanie zdjęć zewnątrzustnych, pobranie wycisków szczęk, a w niektórych przypadkach – także pobranie wycisków twarzy, aby ocenić wpływ leczenia na tkanki miękkie. Zawidzki posiadał olbrzymi, jak na tamte czasy, zbiór modeli gipsowych obrazujących nieprawidłowości zębowe.

Był aktywnym członkiem towarzystw ortodontycznych. W 1912 roku w Warszawie zorganizował kurs dotyczący leczenia aparatami stałymi metodą Angle’a. Ceniono go jako uczynnego kolegę, który chętnie dzielił się swoją wiedzą. W 1954 roku przyznano mu tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Wincenty Zawidzki wywarł spory wpływ na współczesną ortodoncję. Pracował m.in. jako lektor w Szkole Lekarsko-Dentystycznej Hilarego Wilgi w Moskwie, a po rewolucji październikowej wyjechał do Warszawy, gdzie prowadził praktykę ortodontyczną. Po II wojnie światowej przeniósł się do Bytomia, a w 1977 roku do Gdyni, gdzie zmarł rok później.

Zródła:

1. Dominik K.: Jubileusz Wincentego Zawidzkiego. Czas. Stomatol., 1955, 8, 6, 254‑256.

2. https://www.magazyn-stomatologiczny.pl/a2758/Wincenty-Zawidzki—–pionier-polskiej-ortodoncji.html/m101

3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_Angle%27a

Mirosław Fojut

Lekarz specjalista, pasjonat rynku szczoteczek elektrycznych oraz towarzyszących im innowacji. Jestem autorem artykułów dotyczących nie tylko mojego zawodu, czyli chorób jamy ustnej i zębów, ale także tych bardziej „na luzie”, o tym, co w dentystycznej trawie piszczy. Śledzę na bieżąco nowinki dentystyczne od Ameryki po Chiny, aby móc dzielić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi pacjentami, ale też Wami, czytelnikami. Żywię tym samym nadzieję, że moi koledzy po fachu również zaczną się otwierać na innowacje po zapoznaniu się z nimi i wprowadzać nowatorskie metody leczenia do polskich gabinetów.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button