Blog

KRS zatwierdził nowy Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

Sąd Rejonowy we Wrocławiu zatwierdził nowy Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w dniu 26 kwietnia 2022 roku na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego z dnia 27 listopada 2021 roku.

Nowy statut obowiązuje w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców od dnia dokonania wpisu. Dokument opublikowano także na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Ze względu na obowiązujący od dnia 20 marca 2020 roku stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz obowiązujący od 16 maja 2022 roku stan zagrożenia epidemicznego Walne Zebranie Delegatów o wymiarze sprawozdawczo-wyborczym, które musi odbyć się w trybie stacjonarnym, zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2023 roku. Wcześniej zostanie zwołane posiedzenie Zarządu Głównego.

Wybory zgodne z nowym statutem

Wybory nowych władz PTS mają odbyć się według zasad nowego statutu i zgodnie z jego treścią będą dotyczyć następujących organów: Walnego Zgromadzenia Delegatów, Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. Kadencja wszystkich wybieralnych instytucji ma potrwać 4 lata, a ich członkowie mogą pełnić swoje funkcje nieprzerwalnie przez dwie kadencje. Wybory zostaną przeprowadzone na podstawie obowiązujących przepisów prawa i regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

Warto nadmienić, iż 27 listopada podjęto uchwałę o przyjęciu nowego Regulaminu Wyborów w PTS, który zostanie zastosowany w wyborach w odniesieniu do wszystkich władz. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku, gdy skład władz PTS ulegnie redukcji w trakcie trwania kadencji, do jego uzupełnienia może dojść w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków danego organu. Powyższe rozwiązanie okazało się być bardzo przydatnym (§ 13 Statutu PTS).

Całą działalnością PTS kieruje Zarząd Główny, który również reprezentuje towarzystwo na zewnątrz. W nowo powołanym zarządzie zasiadać ma nie więcej niż 12 członków, w tym: prezydent, wiceprezydent, skarbnik, sekretarz i pozostali członkowie. To znaczna zmiana w porównaniu z 46 członkami (§ 13 Statutu PTS). Zmniejszona liczba członków pozwoli na profesjonalne zarządzanie oraz sprawne podejmowanie decyzji. Powyższa sprawa została szczegółowo omówiona podczas Walnego Zebrania Delegatów w dniu 27 listopada 2021 roku, gdzie została uchwalona zmiana statutu.

Nowe władze PTS

Nowo wybierane władze Oddziału PTS to Walne Zgromadzenie Członków Oddziału oraz Zarząd Oddziału (§ 26 Statutu PTS), w skład którego wchodzi do 5 członków, w tym np. Prezes Oddziału, Zastępca Prezesa Oddziału i Skarbnik (§ 30 Statutu PTS). W oddziałach już nie będą wybierane władze w postaci Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Z powodu zmniejszenia liczby członków Zarządu Oddziału nie będzie funkcjonować także Prezydium Zarządu Oddziału, a zlikwidowane zostaną zapisy statutowe odnoszące się do kół terenowych. W związku z tym utrzymywanie wewnętrznej struktury wyłanianej z Zarządu Głównego nie było konieczne do tego, aby usprawnić funkcjonowanie Oddziału PTS, o czym zdecydowano podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów. Dotychczasowo funkcjonujące koła terenowe zostaną przydzielone do oddziałów odpowiadających obszarowi ich miejscowego działania, przy zachowaniu swoich struktur.

Zarząd Główny powołuje Prezesów Sekcji (§ 33 ust. 3 Statutu PTS). Sekcja może funkcjonować w oparciu o szerokie struktury w razie przyjęcia przez Zarząd Główny odpowiedniego regulaminu. Obecnie Regulamin Sekcji jest przygotowywany, a przedstawiony zostanie na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego PTS.

Najbliższy czas posłużyć ma wdrożeniu zapisów Statutu PTS, które zapisano w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zyskały one charakter obowiązujących i wiążących przepisów. Są odpowiedzią na realne potrzeby działania stowarzyszenia, a także na aktualną sytuację gospodarczą w kraju. W dzisiejszym świecie postpandemicznym realizacja celów statutowych PTS jest niemożliwa bez przeprowadzenia zmian strukturalnych i organizacyjnych. Takie stanowisko zostało przedstawione przez Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego prof. dr hab. Marzenę Dominiak.

Źródło: https://pts.net.pl/

Mirosław Fojut

Lekarz specjalista, pasjonat rynku szczoteczek elektrycznych oraz towarzyszących im innowacji. Jestem autorem artykułów dotyczących nie tylko mojego zawodu, czyli chorób jamy ustnej i zębów, ale także tych bardziej „na luzie”, o tym, co w dentystycznej trawie piszczy. Śledzę na bieżąco nowinki dentystyczne od Ameryki po Chiny, aby móc dzielić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi pacjentami, ale też Wami, czytelnikami. Żywię tym samym nadzieję, że moi koledzy po fachu również zaczną się otwierać na innowacje po zapoznaniu się z nimi i wprowadzać nowatorskie metody leczenia do polskich gabinetów.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button