Blog

Już wkrótce nowe władze Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej

Już 21 marca odbędzie się walne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, w trakcie którego wybrana zostanie nowa czteroletnia kadencja członków zarządu i rady nadzorczej tejże instytucji.

Do Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej dojdzie już 21 marca tego roku o godzinie 10.00 w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Binieckiego 6 w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii.

W programie Walnego Zebrania PTSD znajdują się następujące punkty:

 • wybór przewodniczącego walnego zebrania i sekretarza walnego zebrania
 • wybór komisji skrutacyjnej
 • zatwierdzenie porządku obrad walnego zebrania
 • przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • przedstawienie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • przedstawienie  przez radę nadzorczą sprawozdania za okres sprawozdawczy od
  1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 • dyskusja nad sprawozdaniami
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania rady nadzorczej w formie uchwał
 • podjęcie uchwały w sprawie gospodarki finansowej, m.in. o wysokości składek członkowskich na rok 2023
 • rozpatrzenie potencjalnych odwołań od decyzji zarządu w sprawach członkowskich
 • rozpatrzenie wolnych wniosków zgłoszonych przez zarząd, radę nadzorczą i członków walnego zebrania
 • wybory członków zarządu i Rady Nadzorczej PTSD na nową czteroletnią kadencję
 • zamknięcie obrad walnego zebrania.

Zródło: https://ptsd.net.pl/

Mirosław Fojut

Lekarz specjalista, pasjonat rynku szczoteczek elektrycznych oraz towarzyszących im innowacji. Jestem autorem artykułów dotyczących nie tylko mojego zawodu, czyli chorób jamy ustnej i zębów, ale także tych bardziej „na luzie”, o tym, co w dentystycznej trawie piszczy. Śledzę na bieżąco nowinki dentystyczne od Ameryki po Chiny, aby móc dzielić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi pacjentami, ale też Wami, czytelnikami. Żywię tym samym nadzieję, że moi koledzy po fachu również zaczną się otwierać na innowacje po zapoznaniu się z nimi i wprowadzać nowatorskie metody leczenia do polskich gabinetów.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button