Blog

Aż 76% z 42,9 tys. lekarzy dentystów w Polsce to kobiety

Liczba przebywających w Polsce dentystów, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu,
w 2020 roku wynosiła 42,9 tys. Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego, to wzrost o 0,4 tys. w porównaniu do roku 2019. Aż 75% wszystkich dentystów stanowią kobiety. Średni wiek praktykującego lekarza dentysty w 2020 roku to 46 lat i jest on zbliżony do poziomu z roku 2019. Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak kształtują się statystyki dotyczące dentystów w Polsce.

Pod koniec ubiegłego roku Główny Urząd Statystyczny opublikował raport o zasobach kadrowych w wybranych zawodach medycznych na podstawie źródeł administracyjnych z lat 2019-2020. Wynika z niego, iż liczba lekarzy mieszkających w naszym kraju oraz posiadających prawo wykonywania zawodu wynosiła 151,5 tys. w 2020 roku (przy 149,9 tys. rok wcześniej). Wśród tej grupy było 42,9 tys. lekarzy dentystów, czyli o 0,4 tys. więcej niż w roku 2019, natomiast liczba lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2020 roku to ponad 126 tys., z czego 33 772 to lekarze dentyści.

Stomatologia w Polsce to dziedzina zdominowana przez kobiety

Średni wiek lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu w latach 2019-2020 w Polsce to niecałe 53 lata u mężczyzn i 52 lata u kobiet. Najliczniejszą grupę (powyżej 21%) stanowiły osoby w wieku 50-59 lat.

Z kolei średni wiek lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu w latach 2019-2020 wynosił około 47 lat u mężczyzn i 52 lata u kobiet. Do największej grupy (powyżej 20,9% w roku 2020 i 20,4% w roku 2019) należały osoby w wieku 30-39 lat. Procentowy udział osób od 50. do 59. roku życia był nieznacznie niższy i wynosił 20,6% w roku 2020, co było wynikiem o 0,5% lepszym niż rok wcześniej.

Struktury wieku mężczyzn i kobiet wśród lekarz dentystów są bardzo zróżnicowane. Jeśli chodzi o mężczyzn, najliczniejszą grupę tworzyły osoby w wieku 30-39 lat, natomiast u kobiet – osoby w wieku 50-59 lat. Przewaga kobiet jest zdecydowanie wyraźniejsza wśród lekarzy dentystów niż wśród lekarzy. Kobiety na stanowiskach lekarzy to 59% wszystkich, w czasie gdy wśród lekarzy dentystów mamy ich aż 76%.

Wśród lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu w Polsce znajdują się wszystkie osoby mające takie prawo, niezależnie od ich statusu na rynku pracy czy miejsca pracy, dlatego też najbardziej miarodajną informacją jest liczba osób pracujących bezpośrednio z pacjentem. W roku 2020 liczba takich lekarzy wynosiła 126,1 tys. (125,3 tys. w roku 2019), z kolei liczba lekarzy dentystów – 33,8 tys. (33,6 tys. w roku 2019).

Średni wiek praktykującego dentysty w Polsce to 46 lat

Średni wiek praktykującego lekarza dentysty w Polsce w latach 2019-2020 utrzymywał się na poziomie powyżej 49 lat, jednakże wśród kobiet był on nieco niższy niż u mężczyzn (prawie 49 lat w porównaniu do wieku 50+).

W roku 2020 średni wiek lekarza dentysty pracującego z pacjentem wynosił około 46 lat i był on na podobnym poziomie co rok wcześniej, natomiast średni wiek kobiet pracujących
w opisywanym zawodzie to w roku 2020 powyżej 46 lat, a mężczyzn – niecałe 45 lat. W tym drugim przypadku podane liczby również znajdowały się na podobnym poziomie jak w roku 2019.

Najwięcej lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem w roku 2020 stanowiły osoby w wieku 30-39 lat (tj. 24,7%, a w roku 2019 – 23,9%) i była to największa grupa również wśród mężczyzn (tj. 27,7%, a w roku 2019 – 27,4%). Wśród kobiet najliczniej reprezentowane w opisywanym zawodzie były osoby w wieku 50-59 lat, które stanowiły 25,2% w roku 2020
i 24,5% w roku 2019.

Największa liczba dentystów na Śląsku i Mazowszu

Okazuje się, że najwięcej dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem znajduje się
w województwach mazowieckim (5,8 tys.) i śląskim (3,7 tys.), natomiast najmniej –
w opolskim (0,6 tys.) i lubuskim (0,7 tys.).

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców danego regionu, najwięcej lekarzy dentystów pracuje bezpośrednio z pacjentem w województwach podlaskim i mazowieckim (po 10,5 lekarzy na 10 tys. mieszkańców) oraz łódzkim (10,4), a najmniej w następujących województwach: opolskim (6,8), warmińsko-mazurskim (6,4) i kujawsko-pomorskim (5,9 lekarzy).

Źródło: GUS

Mirosław Fojut

Lekarz specjalista, pasjonat rynku szczoteczek elektrycznych oraz towarzyszących im innowacji. Jestem autorem artykułów dotyczących nie tylko mojego zawodu, czyli chorób jamy ustnej i zębów, ale także tych bardziej „na luzie”, o tym, co w dentystycznej trawie piszczy. Śledzę na bieżąco nowinki dentystyczne od Ameryki po Chiny, aby móc dzielić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi pacjentami, ale też Wami, czytelnikami. Żywię tym samym nadzieję, że moi koledzy po fachu również zaczną się otwierać na innowacje po zapoznaniu się z nimi i wprowadzać nowatorskie metody leczenia do polskich gabinetów.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button