Angina Ludwiga – co to jest? Przyczyny i objawy

Zaniechanie leczenia anginy Ludwiga może skutkować wieloma groźnymi powikłaniami – właśnie dlatego tak istotne jest możliwie szybkie rozpoznanie choroby i wdrożenie odpowiedniej terapii.

Angina Ludwiga – przyczyny

Skoro już wiemy, co to jest angina Ludwiga, należałoby się zastanowić, jak ona powstaje.  Otóż  w blisko osiemdziesięciu procentach przypadków choroba ta pojawia się w wyniku próchnicy, ekstrakcji zęba, a także zapalenia tkanek przyzębia. Jak pokazują badania, na anginę Ludwiga szczególnie narażone są również osoby chorujące na zapalenia ślinianek czy migdałów, oraz ci, którzy doznali urazów języka bądź błony śluzowej. Czynnikiem zwiększającym ryzyko uformowania się choroby jest także nieprawidłowa higiena jamy ustnej.

Za powstawanie anginy Ludwiga odpowiedzialne są zarówno bakterie tlenowe, jak i beztlenowe. Przypuszcza się, że do jej wykształcania przyczyniają się także infekcje grzybicze oraz drobnoustroje, które w normalnych warunkach nie są dla nas groźne, ale przy obniżonej odporności mogą prowadzić do pojawienia się stanu chorobowego we wcześniej uszkodzonych tkankach jamy ustnej.

Angina Ludwiga – objawy

Choroba szybko daje o sobie znać, zazwyczaj za sprawą takich czynników jak gorączka, dreszcze, bóle głowy, oraz osłabienie. Angina Ludwiga rzadko ma postać jedynie ograniczonego procesu zapalnego. W początkowej fazie, charakteryzuje ją zaczerwienienie oraz bolesny obrzęk, który można dostrzec w okolicy podżuchwowej. Ów obrzęk jest tak duży, że powoduje wypchnięcie i uniesienie się języka, przez co zaczynamy mieć problem ze swobodnym nim poruszeniem. To z kolei prowadzi do kłopotów z mówieniem i ślinotoku.

Ropowica dna jamy ustnej to choroba o zstępującym charakterze, a więc szerząca się z jamy ustnej do coraz niżej położonych narządów. Nie jest ona odgraniczona żadną tkanką włóknistą, co daje jej możliwość łatwego przesuwania się wzdłuż kolejnych tkanek, powodując ich niszczenie.

Jak wygląda przebieg choroby?

Nieleczona angina Ludwiga zacznie z czasem obejmować kolejne okolice jamy ustnej, w tym przede wszystkim gardło i przełyk, co będzie prowadziło do coraz większych problemów z przełykaniem. W zaawansowanym stadium, choroba może być nawet groźna dla życia – jeśli dopuścimy do tego, by ogniska ropowicy miały możliwość szerzyć się wzdłuż tkanek głębokich szyi, mogą one doprowadzić do powstania tak zwanych „tętniaków zakażonych”, które w przypadku pęknięcia mogą skutkować śmiercią.

Angina Ludwiga wśród innych chorób obejmujących tkanki miękkie okolic jamy ustnej wyróżnia się przede wszystkim swoim dynamicznym przebiegiem – zakażenie bardzo szybko obejmuje kolejne narządy twarzoczaszki, stopniowo kierując się w stronę śródpiersia. Dość podobne objawy do anginy Ludwiga charakteryzują promienicę, zakażenie prątkami gruźlicy czy nowotwór szyi, jednak te schorzenia rozwijają się od ropowicy dna jamy ustnej znacznie wolniej.

Angina Ludwiga – leczenie

Leczenie anginy Ludwiga jest głównie uzależnione od tego, w jakim stadium zostanie rozpoznana choroba. Z uwagi jednak na niebezpieczeństwo, jakie niesie za sobą ropowica dna jamy ustnej, oraz możliwość związanych z nią, niebezpiecznych powikłań, niemal w każdym przypadku konieczna jest hospitalizacja.

Jako że choroba ma charakter bakteryjny, terapia skupia się przede wszystkim na antybiotykoterapii dożylnej (głównie w oparciu o penicylynę i metronidazol). Aby zlikwidować z organizmu ognisko ropy, w szpitalach przeprowadza się także nacięcie i drenaż tkanek. Zabieg ten przeprowadzany jest w obrębie dna jamy ustnej bądź na zewnątrz w okolicy podżuchwowej – wszystko w zależności od tego, gdzie znajduje się główny punkt zapalny.

Pacjenci trafiający do szpitala z rozpoznaniem anginy Ludwiga bardzo często wymagają intubacji, gdyż samodzielne oddychanie mają uniemożliwione ze względu na duży ucisk objętych obrzękiem tkanek na drogi oddechowe. Osoby leczone są żywione pozajelitowo i regularnie nawadniane. Czas hospitalizacji wynosi zazwyczaj od siedmiu do czternastu dni.

Jeśli chodzi o rokowania, gdy choroba zostaje rozpoznana we wczesnym stadium, są one pomyślne. W przypadku jednak, gdy chory zaniedba swój stan, a infekcja zacznie szerzyć się do kolejnych obszarów organizmu, rokowania są niepewne, a ropowica dna jamy ustnej, o czym wspomniano już wcześniej, może się zakończyć nawet śmiercią.

W jaki sposób można zapobiegać anginie Ludwiga?

Profilaktyka przed anginą Ludwiga powinna opierać się przede wszystkim o odpowiednią higienę jamy ustnej – mycie zębów musi odbywać się przynajmniej dwa razy dziennie, do tego powinno być ono uzupełnianie nitkowaniem, czyszczeniem języka, a także stosowaniem płynów do płukania ust. Takie schorzenia jak próchnica czy nadwrażliwość na zimne i gorące pokarmy powinny zostawać poddane natychmiastowemu leczeniu stomatologicznemu, ponieważ z czasem mogą doprowadzić do chorób przyzębia, które niosą bardzo duże ryzyko wykształcenia się ropowicy dna jamy ustnej.

Pamiętajmy też o tym, by w przypadku wystąpienia któregoś z objawów anginy Ludwiga (gorączki, dreszczy, osłabienia, itp.), natychmiast skontaktować się z lekarzem – czym szybciej podejmiemy leczenie, tym większa bowiem szansa, że chorobę uda się wyeliminować szybko i możliwie bezinwazyjnie.

Angina Ludwiga – co to jest? Przyczyny i objawy

Mirosław Fojut

Lekarz specjalista, pasjonat rynku szczoteczek elektrycznych oraz towarzyszących im innowacji. Jestem autorem artykułów dotyczących nie tylko mojego zawodu, czyli chorób jamy ustnej i zębów, ale także tych bardziej „na luzie”, o tym, co w dentystycznej trawie piszczy. Śledzę na bieżąco nowinki dentystyczne od Ameryki po Chiny, aby móc dzielić się swoją wiedzą nie tylko ze swoimi pacjentami, ale też Wami, czytelnikami. Żywię tym samym nadzieję, że moi koledzy po fachu również zaczną się otwierać na innowacje po zapoznaniu się z nimi i wprowadzać nowatorskie metody leczenia do polskich gabinetów.
Back to top button